Bijeenkomst Eerst een thuis


Maandag 27 november| 09:30 – 17:00 | Gooiland Events | Hilversum

 

Verruim je blik!

Iedereen een thuis. Daar zijn we het allemaal over eens. Maar toch zijn in Nederland nog veel mensen dak- en thuisloos. Het lukt ons nog niet goed om dit aan te pakken. We zijn namelijk gewend om dakloosheid te zien als een zorgprobleem, dat we oplossen met zorg (zoals een maatschappelijke opvang). Terwijl dak- en thuisloosheid ten eerste een woonprobleem is. Om dakloosheid uit te bannen is daarom een effectieve samenwerking en verbinding tussen het woon- en sociaal domein cruciaal. Deze bijeenkomst staat in het teken van de systeemverandering die hiervoor nodig is.

Hoe kan samenwerking tussen domeinen voor systeemverandering gaan zorgen, zodat we er samen voor zorgen dat we de ambitie van nul dakloze mensen in 2030 echt waar gaan maken? Welke (prestatie)afspraken tussen gemeenten, zorgorganisaties, woningcorporaties en particulieren zijn hiervoor nodig? Welke inzet vanuit het sociaal domein, zoals vroegsignalering van schulden of het versterken van bestaanszekerheid, kan uiteindelijk dak- en thuisloosheid voorkomen? En hoe werken we ondanks lastige dilemma’s toch samen aan innovatieve (zorg- en woon)oplossingen? Daar hebben we elkaar voor nodig. De landelijke bijeenkomst is dan ook het perfecte moment om geïnspireerd te raken, te ontmoeten en met elkaar te werken aan concrete oplossingen! 

Praktische informatie
- Datum: maandag 27 november 2023
- Tijdstip: van 09.30 tot 17:00 uur
- Waar: Gooiland Events in Hilversum, Emmastraat 2, Hilversum 
- Kosten: gratis

Vergeet niet je (werk)laptop mee te nemen, want we gaan ook aan de slag!

Voor wie? 
Iedereen die wil bijdragen aan oplossingen is welkom! Meld je dan nu aan en geef door aan welke workshops je mee wil doen. 

Meld je aan

De paradigmashift moet zich als een olievlek gaan verspreiden over Nederland. Weet jij iemand met ideeën die hier zeker bij moet zijn? Deel deze uitnodiging dan gerust. We streven naar een 50/50 verdeling van partijen rondom wonen (gemeentelijk, corporaties en markt) én zorg (gemeentelijk, maatschappelijke opvang, zorgorganisatie), dus neem vooral iemand mee vanuit de andere ‘koker’! Zo brengen we de paradigmashift direct in de praktijk.

Tot dan!
 

De Alle jongeren een thuis community van Kansfonds
Instituut voor Publieke Waarden
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport